PBELEKTRIK | VAŠA ELEKTROINŠTALÁCIA
Domov   |   Projekty   |   Rozpočty   |   Referencie   |   Certifikáty   |   Kontakt
Rozpočty  
 • Ponúkame spracovanie rozpočtov elektroinštalácií domov, budov občianskej vybavenosti, verejného osvetlenia, prekládok NN a VN sieti, ako aj VN trafostaníc. Rozpočty sú spracované softvérom pre oceňovanie stavieb CENKROS PLUS. Výstupy z programu vo formáte xls., pdf., alebo archív Cenkros Plus sú samozrejmosťou. Ponúkame taktiež rozpočty a kontrolné kalkulácie spotrebovaného elektroinštalačného materiálu pred odovzdaním stavby. Rozpočty spracovávame na základe výkazu výmer materiálu, alebo na základe projektovej dokumentácie.

  V rozpočtovej oblasti spolupracujeme s firmami

  - BBF elektro s.r.o.,
  - IBG Slovakia s.r.o.,
  - Stavmox s.r.o.,

  a spolupracovali sme s firmou BCI a.s.

  Rozpočtovo sme sa podielali na stavbách ako, polyfunkčný súbor Bratislava Rustaveliho, Kórejska dedina Čierna voda, Autocentrum Panonská cesta Braislava, Hypermarkety TESCO, supermekety LIDL, Poliklinika Žilina Solinky a iné. • - Nadstavba bytového domu, Hollého Žilina
  - Kórejská dedina, Čierna Voda
  - Polyfunkčný súbor, Bratislava Rustaveliho
  - Autocentrum Panonská cesta , Bratislava
  - Obytný dom Skalica
  - Kontrolná sumarizácia kabeláže, hotel HOLIDAY INN, Žilina
  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy tex of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Baránek Peter, Kotrčiná Lúčka 167, 013 02, tel. 0902 340 541, pbelektrik.za@gmail.com Domov    Projekty    Rozpočty    Referencie    Certifikáty    Kontakt
PBELEKTRIK Designed by Oliver Gaňa